Popis projektu

Vítejte na stránkách mapující zaniklé elektrárny, manufaktury, technické objekty, továrny a výrobny, které se nacházely v Krušných horách.

Celá oblast Krušných hor byla významným zdrojem nerostných surovin, které bylo potřeba zpracovat. Oblast Krušných hor byla bohatá na zásoby železné a stříbrné rudy. Obě rudy jsou specifické nižším obsahem prvku v rudnině a z toho důvodu se ruda netransportovala na větší vzdálenosti a zpracovávala se nedaleko místa těžby. V oblasti dolů tak vznikaly nové objekty jako hamry, mlýny, apod. Dolování a zpracování rud přineslo lidem práci a rozvoj do blízkých obcí, nicméně po třicetileté válce těžba na většině míst v Krušných horách ustala a bylo potřeba hledat nové možnosti obživy Samotné zemědělství bylo pro mnoho oblastí Krušných hor velice problematické, neboť klimatické podmínky umožňovaly pěstování pouze několika druhů plodin Z toho důvodu si obyvatelé začali hledat jiné pracovní možnosti. Někteří pracovali v lesích, jiní zakládaly dílny, cechy a různé manufaktury. V některých místech vznikaly významnější výrobní celky, či komplexy. Jinde posloužily lidem jejich vlastní domy. V Krušných horách se začala rozšiřovat výroba a průmysl, která nebyla přímo ovlivněna těžbou rud v horách. Průmysl vždy do značné míry ovlivňoval okolní krajinu. Velké průmyslové objekty zasahovaly do krajiny, měnily její podobu a byly s ní ve vzájemné interakci. Ještě dnes se na mnoha místech nacházejí torza starých objektů, které krajinu dotvářejí a utvářejí zde osobité „Genius Loci“. V mnoha ohledech tyto objekty také dotváří podobu horských obcí a měst, kde se zachovaly a našlo se pro ně nové uplatnění. Na mnoha místech ovšem tyto objekty zanikly. Pro mapování těchto zaniklých objektů byla prozatím zvolena oblast Krušných hor, která se nachází v oblasti bývalého okresu Chomutov.